homepage
על עצמי | על הטיפול | ראשי

המילה יוגה באה מהשפה ההודית העתיקה סנקסקריט, בה כל מילה מכילה מובנים והבטים שונים. כך גם למילה יוגה פירושים שונים, ביניהם - השלם... אולם הפירוש שאני מתחבר אליו יותר מכל הוא חיבור.

חיבור בין חלקי הגוף השונים, בין הגוף לנפש ובין הנפש לרוח. חיבור בין כל מרכיבי הטבע לכדי הוויה אחת שלמה, חיבור בין אדם לאדם, בין האדם לטבע ועוד.

 

ליוגה מספר שלבים ללמוד חקר העצמי. השלבים שמרבית האנשים עוסקים בהם הם שני שלבי התרגול הפיזי - תנוחות היוגה (אסאנות) ותרגול הנשימה (פראנאימה). שלבים אלו נמצאים גם במרכזו של הלימוד שלי, ולתוכם אני משלב תשומת לב ולמידה של שאר הפנים של היוגה.

 

תנוחות היוגה מעירות מחדש את התחושות בגוף, מחזירות את החיות החושית, ובו בזמן משקיטות את תנודות המוח ומאפשרות תשומת לב רחבה. כשיש חיבור לעצמך ולסובב אותך הלב נפתח.

דרך תרגול האסאנות נקנה לגוף יציבה נכונה, עוצמה וכוח, נפתח ריכוז,

כמו גם גמישות ואלסטיות.

 

העבודה הפרטנית מאפשרת התייחסות אישית אל המתרגל וגופו.

במהלך התרגול נכיר את הצדדים החזקים בגופנו כמו גם את הצדדים החלשים והפגיעים יותר, שדורשים תשומת לב גבוהה יותר הן בעבודה הפיזית והן בהתייחסות המנטלית שלנו אליהם. נטפל בפגיעות גופניות דרך חיזוקו של האזור הפגוע והכרה בכוחו של הגוף ובעוצמתה של התודעה כשהיא מופיעה ללא הסחי דעת.

 

התרגול הפרטני מתאים לכולם - למי שמעוניין בהיכרות ראשונה עם עולם היוגה, למי שמבקש לחזור ולתרגל ולאלו מהמתרגלים הנתקלים בקושי, שאלה או צורך בחיזוק אישי.

השיעור נערך לפי מסורת איינגר יוגה בסטודיו נעים ומלווה בעזרים המאפשרים תירגול במגוון רמות ומצבים פיזיים.