homepage

המרחב הטיפולי מבקש מאיתנו אומץ לפגוש את עצמנו. להביט בישירות ובבהירות, למצוא פתיחות, הבנה וקבלה כלפי האנשים שסביבנו ובעיקר כלפי עצמנו.

 

מתוך השילוב שבין הפיזי למנטלי ,וההבנה שישנה תנועה
בכל רגע ורגע של חיינו ושתנועה משמעותה אפשרות לשינוי -
אני מזמין אתכם למרחב בו ניתן לדבר אחרת על עצמך, לספר את הסיפור אחרת.

 

מקום בו נוכל לברר את הקונפליקט ולהפוך אותו לדיאלוג,
לאבחן קושי ולהפוך אותו לאתגר.
אני מזמין אתכם לרצות להיות שלמים ולא מושלמים.

אני מציע חוויה שיש בה התבוננות, מגע, מודעות, התפתחות ותמיד תנועה...